ඝනකයක්

කියුබ්

අපි නව නිර්වචනය සඳහා කියුබ් සැලසුම් කර පහසුකම් සපයන්නෙමු
නිෂ්පාදන සහ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලොව පුරා නැගී එන සන්නාම සහ ඉහළ වර්ධන ව්‍යාපාර සමඟ වැඩ කරන අපගේ වසර 25 ක පළපුරුද්දෙන් ඉගෙන ගන්න.ඔබේ නිෂ්පාදන සංවර්ධන උපාය මාර්ගය මනාව සකස් කිරීමට සහ ඔබේ නවතම පාරිභෝගික නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනය දියත් කිරීමට සහාය වීම සඳහා සිහින් සැපයුම් විසඳුමක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය මෙවලම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න.ඔබේ කර්මාන්තය තුළ ඔබව ඉදිරියට ගෙන යාමට සැලසුම් කර ඇති අපගේ උපාය මාර්ගික කියුබ් දෙස බලන්න.

සංවර්ධන සැලසුම් කියුබ්

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අභිරුචි සංවර්ධන සහ නිෂ්පාදන ඒකාබද්ධ කිරීමේ සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම අද්විතීය ඝනකය අත්විඳින්න.ඔබේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදන සැලැස්ම ගොඩනැගීම සඳහා අපගේ නිෂ්පාදන සංවර්ධන සැලසුම්කරුවන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන්න.ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වඩාත්ම පිරිවැය කාර්යක්ෂම සහ කාලෝචිත ප්‍රවේශය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ හැකියාවන්, නිෂ්පාදන සංවර්ධන සංකීර්ණත්වය සහ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පෙළ පරිණතභාවය මත පදනම්ව විගණනයක් සම්පූර්ණ කරන්න.

ද-කියුබ්1
The-Cube2

නිර්මාණ චින්තන කියුබ්

බොහෝ ප්‍රමුඛ සමාගම් තමන් ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත නව්‍යකරණය කිරීමට සහ අභියෝග කිරීමට භාවිතා කරන මෙවලම ඉගෙන ගන්න. ඔබේ නිෂ්පාදන සහ සේවා නව්‍යකරණය කිරීමට ඔබේ සුවිශේෂී ප්‍රවේශය ගෙන එන්න සහ නිර්මාණ චින්තනය ඔබට වටින්නේ මන්දැයි සොයා බලන්න.
මෙම ඝනකය තුළ අපි ඔබට ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දී මෙම නිර්මාණාත්මක ගැටළු විසඳීමේ රාමුව ඔබේ ව්‍යාපාරයට යොදන්නෙමු.මෙය ඔබගේ නව නවෝත්පාදනය එහි ඉහලම සාර්ථකත්වය කරා ගෙනයාම ඉලක්ක කරගත් ප්‍රායෝගික සැසියකි.

ව්යාපාර ආකෘතිය කියුබ්

මෙම ඝනකයේ ඔබ අවධානය යොමු කරනු ඇත:
ඔබේ නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනය සාකච්ඡා කිරීම, පිරිපහදු කිරීම සහ මොළය අවුස්සමින්
ඔබේ අද්විතීය වටිනාකම් යෝජනාව පැහැදිලි කිරීම
ඔබේ නිෂ්පාදන සංවර්ධන උපාය මාර්ගය කෙටුම්පත් කරන්න
එක් එක් ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රමුඛතාවය තීරණය කරන්න

The-Cube3